náš domeček
Domovská stránka - klikněte pro návrat
Nepřehlédněte ...
Petr Soukup připravil na příští shromáždění vlastníků informace k solárním panelům pro případnou instalaci na našem domě, jak jsme o tom mluvili na posledním shromáždění v dubnu 2022. Informace zatím přednesl na výboru SV
 
Zápis z jednání výboru SV č. 16/2016 ze dne 21. července 2016
Přítomni: D. Soukupová, J. Chrdle, Z. Střížková, S. Bláha
  1. Ve dnech 8. - 14.8.2016 bude v našem domě odstávka teplé vody.
  2. Ve VŘ na dodavatele venkovních výtahů byla vybrána firma Garaventa Lift, s.r.o., se kterou budeme ještě o nabídce jednat.
  3. Provedena kontrola výtahů (vše v pořádku) a byly vysáty drážky.
  4. Znovu jednáno o úklidu a vyjádřena nespokojenost., která byla tlumočena jednateli firmy. Oproti smlouvě, kde je uvedeno, že stěny výtahů se budou mýt 1x za 14 dnů, bylo domluveno, že budou stěny myty každý týden.
  5. Dle našich informací chodí někteří vlastníci/nájemníci na lodžie, i když ještě nebylo namontováno zábradlí. Důrazně upozorňujeme na dodržování zákazu vstupu na lodžie (který byl všem nalepen na dveře lodžií při započetí rekonstrukce). Děkujeme za pochopení.
V Praze dne 25.7.2016
Zapsala: Dana Soukupová
Příští zasedání výboru se bude konat začátkem listopadu 2023.
Nepřehlédněte ...
Stavba ramp byla dokončena a předána, ještě zbývá dosadit trávník. Klíče od ramp, budou vlastníkům předány dle požadavků.
KONTAKTY
Výbor společenství vlastníků Botevova 3107, 3108 a 3109
email: vybor@svbotevova.cz
INTERNETOVÝ PROHLÍŽEČ
unknown
Verze: unknown.
Váš prohlížeč není otestován ...
Stránky nebyly testovány pro Váš prohlížeč. Správné zobrazování není zaručeno.
Návrh, grafická úprava a programování webových stránek © 2014 Petr Soukup
Postaveno na technologiích HTML 5, CSS3, PHP, JavaScript, phpBB a MySQL
Vyvinuto na operačním systému Debian Linux 7.5 za pomoci svobodného softwaru
- v programech:  Bluefish, Inkscape, Eclipse a Gimp