náš domeček
Domovská stránka - klikněte pro návrat
Zápis z ustavujícího shromáždění Společenství vlastníků Botevova 3107, 3108 a 3109, Praha 4
které se konalo dne 2.prosince 2013 v ZŠ Rakovského 3136/1, Praha 4 - Modřany
Vážení členové, zápis ustavujícího shro­má­ždě­ní jsme od notářky dostali pouze v tištěné podobě, následující do­ku­ment je tedy k dispozici v po­do­bě na­ske­no­va­né kopie onoho tištěného do­ku­men­tu. Pře­vedení do digitální po­do­by pomocí te­chno­lo­gie OCR je poměrně pracná zá­le­ži­tost, nic­mé­ně je do budoucna v plánu. Věříme, že vás svojí při­mě­ře­nou kva­li­tou uspokojí alespoň toto pro­ve­dení.
KONTAKTY
Výbor společenství vlastníků Botevova 3107, 3108 a 3109
email: vybor@svbotevova.cz
INTERNETOVÝ PROHLÍŽEČ
unknown
Verze: unknown.
Váš prohlížeč není otestován ...
Stránky nebyly testovány pro Váš prohlížeč. Správné zobrazování není zaručeno.
Návrh, grafická úprava a programování webových stránek © 2014 Petr Soukup
Postaveno na technologiích HTML 5, CSS3, PHP, JavaScript, phpBB a MySQL
Vyvinuto na operačním systému Debian Linux 7.5 za pomoci svobodného softwaru
- v programech:  Bluefish, Inkscape, Eclipse a Gimp