náš domeček
Domovská stránka - klikněte pro návrat
 
Zápis z jednání výboru SV č. 3/2014 ze dne 20. ledna 2014
Přítomni: D. Soukupová, Z. Střížková, J. Chrdle, S. Bláha
Výbor SV projednal:
  1. SV Botevova 3107, 3108 a 3109 zatím zapsáno v obchodního rejstříku není, protože byla zjištěna chyba v názvu společenství, zaviněná nepozorností pracovnice na Městském soudě. Dne 9.1. požádáno doporučeným dopisem o opravu.
  2. Ve dnech 15.,16. a 20.1 proběhlo v kanceláři SV společné vyplnění daňových přiznání z nemovitých věcí s těmi, kteří o společné vyplnění projevili zájem.
  3. Znovu upozorňujeme členy společenství vlastníků na zákonnou povinnost podat do 31. 1. 2014 na Finančním úřadě Modřanech daňové přiznání k dani z nemovité věci.
  4. Podáno daňové přiznání k dvěma bytům bytového družstva.
  5. Všechny firmy, se kterými spolupracovalo BD byly osloveny a požádány o změnu, popř. novou smlouvu, na nových smlouvách se pracuje.
  6. Pí. Haisová byla pozvána na výbor SV k projednání a ujasnění sporných věcí, souvisejících s přestavbou jejího bytu, především s bouráním nosných zdí.
  7. Na založení nových webových stránek SV Botevova se pracuje, o adrese budeme včas informovat.
  8. Opět zjištěn pohyb neznámých osob v domě, znovu apelujeme na všechny členy společenství vlastníků i osoby, bydlící zde v pronájmu - Nepouštějte do domu cizí osoby, pokud bude někdo tvrdit, že je domluven s členy výboru SV, není to ve většině případů pravda. Odkazujte je na nás.
  9. Děkujeme všem za zpřístupnění bytů při odečtech vody a tepla.
V Praze dne 22.1.2014
Zapsala : Dana Soukupová
Příští zasedání výboru se koná dne: Příští zasedání výboru se bude konat začátkem listopadu 2023.
KONTAKTY
Výbor společenství vlastníků Botevova 3107, 3108 a 3109
email: vybor@svbotevova.cz
INTERNETOVÝ PROHLÍŽEČ
unknown
Verze: unknown.
Váš prohlížeč není otestován ...
Stránky nebyly testovány pro Váš prohlížeč. Správné zobrazování není zaručeno.
Návrh, grafická úprava a programování webových stránek © 2014 Petr Soukup
Postaveno na technologiích HTML 5, CSS3, PHP, JavaScript, phpBB a MySQL
Vyvinuto na operačním systému Debian Linux 7.5 za pomoci svobodného softwaru
- v programech:  Bluefish, Inkscape, Eclipse a Gimp