náš domeček
Domovská stránka - klikněte pro návrat
 
Zápis z jednání výboru SV č. 5/2014 ze dne 3. března 2014
Přítomni: D. Soukupová, Z. Střížková, J. Chrdle, S. Bláha
Výbor SV projednal:
  1. Společenství vlastníků Botevova 3107, 3108 a 3109 bylo zapsáno do obchodního rejstříku.
  2. Založen běžný a spořící účet u ČSOB pro Společenství vlastníků Botevova, další spořící účet bude ještě založen.
  3. Proběhly schůzka se 4 zástupci pojišťoven, vítězná pojišťovna, která bude vybrána v rámci výběrového řízení, pojistí náš dům.
  4. Průběžně probíhají jednání o změnách smluv se stávajícími firmami (PRE, Pražská teplárenská apod.), musí být nově uzavřeny na společenství vlastníků.
  5. Prosíme členy společenství vlastníků (i ty,kteří byty pronajímají), aby výboru SV oznamovali změny v počtu nájemníků v bytech. Dle zákona výbor SV nemůže do těchto změn jakkoliv zasahovat, je však povinností člena SV nahlásit změnu z důvodu případného navýšení poplatků za služby.
  6. Zvažujeme změnu úklidové firmy, i zde proběhne výběrové řízení.
  7. Znovu vyzýváme vlastníky bytů i nájemníky, aby při příchodu/odchodu do/z domu se přesvědčili, že dveře „zaklapnou“ a k dovírání nepoužívali vlastní protisílu.
V Praze dne 5.3.2014
Zapsala : Dana Soukupová
Příští zasedání výboru se koná dne: Příští zasedání výboru se bude konat v průběhu května 2024.
KONTAKTY
Výbor společenství vlastníků Botevova 3107, 3108 a 3109
email: vybor@svbotevova.cz
INTERNETOVÝ PROHLÍŽEČ
unknown
Verze: unknown.
Váš prohlížeč není otestován ...
Stránky nebyly testovány pro Váš prohlížeč. Správné zobrazování není zaručeno.
Návrh, grafická úprava a programování webových stránek © 2014 Petr Soukup
Postaveno na technologiích HTML 5, CSS3, PHP, JavaScript, phpBB a MySQL
Vyvinuto na operačním systému Debian Linux 7.5 za pomoci svobodného softwaru
- v programech:  Bluefish, Inkscape, Eclipse a Gimp