náš domeček
Domovská stránka - klikněte pro návrat
Nepřehlédněte ...
Do domu se opět bez vědomí výboru snažili dostat zástupci firmy, která nabízela "bezplatnou" kontrolu plastových oken.
Petr Soukup připravil na příští shromáždění vlastníků informace k solárním panelům pro případnou instalaci na našem domě, jak jsme o tom mluvili na posledním shromáždění v dubnu 2022. Informace zatím přednesl na výboru SV
 
Zápis z jednání výboru SV č. 3/2017 ze dne 9. února 2017
Přítomni: D. Soukupová, J. Chrdle, Z. Střížková, S. Bláha, E. Spěváčková
  1. Po montáži stříšek nad předními vchody domu bylo zjištěno zatékání do dutinek a při větším dešti teče voda po fasádě. Bylo reklamováno, dne 28.1.2017 přijel zástupce firmy celou záležitost řešit, oprava proběhne ihned, jakmile to dovolí počasí, faktura bude zaplacena až po vyřešení reklamace.
  2. Nájemní smlouvy na nebytové prostory byly podepsány k 1.2.2017. Výběrové řízení proběhlo obálkovou metodou, výbor SV dostal od vlastníků na shromáždění 1.12.2016 mandát, že může tyto prostory pronajmout za nabízené ceny. Otevírání obálek proběhlo za přítomnosti kontrolního orgánu SV, paní Evy Spěváčkové. Prostory nebudou využívány ke komerčním účelům. Nájemní smlouvy jsou vlastníkům kdykoliv k nahlédnutí v kanceláři SV po předchozí dohodě.
  3. Ve výběrovém řízení na renovaci zárubní a dodávku a montáž prahů a dveří byla ze tří oslovených firem vybrána firma pana Dubchuka (s přihlédnutím na cenu a dobré zkušenosti z již uskutečněných rekonstrukcí v domě).
  4. Dne 29.1.2017 došlo k havárii ležatého rozvodu teplé vody v suterénu vchodu 3109, opraveno ještě téhož dne havarijní službou firmy Bytoservis.
  5. Opět zjištěni dva dlužníci záloh na služby, vyzváni k okamžitému vyrovnání nedoplatku.
  6. V našem domě proběhne veřejnosprávní kontrola ze Státního fondu životního prostředí. Předmětem bude ověření smluvních a realizačních podmínek podpory programu Nová zelená úsporám. O výsledku vás budeme informovat.
  7. Žádáme vlastníky, aby v žádosti o další klíče od vchodu nebo kočárkárny sdělili vždy důvod (nový nájemník v bytě, ztráta klíčů apod.).
  8. Ve vchodě 3107 došlo opět ke znečištění chodby výkaly. Povolána úklidová firma, mimořádný úklid však musíme zaplatit, částka jde z financí všech vlastníků.
  9. Žádáme vlastníky i nájemníky, aby důsledně třídili odpad a nezaplňovali papírem, plasty a sklem kontejnery k tomu neurčené. Jak už jsme několikrát upozorňovali, můžeme jako SV dostat za odložení tohoto odpadu do kontejnerů na směsný odpad pokutu 50 000 Kč.
V Praze dne 11.2.2017
Zapsala: Dana Soukupová
Příští zasedání výboru se bude konat začátkem listopadu 2023.
Nepřehlédněte ...
Do domu se opět bez vědomí výboru snažili dostat zástupci firmy, která nabízela "bezplatnou" kontrolu plastových oken.
Dne 19.9.2023 od 17.30 do 20.00 proběhlého v ZUŠ Voborského shromáždění vlastníků SV Botevova. Zápis ze shromáždění najdete zde.
KONTAKTY
Výbor společenství vlastníků Botevova 3107, 3108 a 3109
email: vybor@svbotevova.cz
INTERNETOVÝ PROHLÍŽEČ
unknown
Verze: unknown.
Váš prohlížeč není otestován ...
Stránky nebyly testovány pro Váš prohlížeč. Správné zobrazování není zaručeno.
Návrh, grafická úprava a programování webových stránek © 2014 Petr Soukup
Postaveno na technologiích HTML 5, CSS3, PHP, JavaScript, phpBB a MySQL
Vyvinuto na operačním systému Debian Linux 7.5 za pomoci svobodného softwaru
- v programech:  Bluefish, Inkscape, Eclipse a Gimp