náš domeček
Domovská stránka - klikněte pro návrat
Další aktuality
Došlo k poškození zámku u kočárkárny ve vchodě 3107 (je možný pokus o vloupání). Znovu apelujeme na všechny, nepouštějte do domu neznámé osoby, v žádném případě jim neotvírejte tzv. „bzučákem“.
V poslední době došlo k dvěma výrazným poškozením (vypáčením) vchodových dveří vchodů 3107 a 3109 (nevylučujeme pokus o vloupání). Případy byly nahlášeny na policii a škoda bude uplatňována u pojišťovny.
Dne 28.11. 2019 proběhlo shromáždění vlastníků SV Botevova. Hlavní body: Informace o finančním plánu na rok 2019 a 2020 (výměna měřičů tepla, výměna bran u vchodových dveří, výměna vodoměrů,revize hydrantů, hromosvodů a plynu, oprava brzd výtahů a další.) Informace, diskuze a hlasování o rekonstrukci vnitřních prostor + bezbariérové řešení vstupu
 
Zápis z jednání shromáždění SV konaného dne 22.11.2018
Přítomno: 26.755 (dle vlastnického podílu) - viz prezenční listina (k nahlédnutí v kanceláři SV)
Shromáždění SV bylo na základě počtu přítomných schopné se usnášet.
 1. Shromáždění zahájila předsedkyně SV Dana Soukupová, která seznámila přítomné s programem (viz pozvánka na shromáždění SV).
  Návrh usnesení shromáždění
  Vlastníci schvalují navržený program shromáždění:
  26.755 - pro, 0 – proti, 0 – se zdržel.
 2. Dana Soukupová informovala o končícím volebním období výboru společenství vlastníků a dala hlasovat o volbě stávajícího výboru na další volební období.
  Návrh usnesení shromáždění:
  Shromáždění vlastníků schvaluje volbu stávajících členů výboru SV (Soukupová, Střížková, Chrdle, Bláha) na další volební období.
  26.755 - pro, 0 – proti, 0 – se zdržel.
 3. Dana Soukupová a Sebastian Bláha informovali o případné rekonstrukci vnitřních prostor. Výbor má k dispozici 3 cenové nabídky, ale vzhledem k situaci na stavebním trhu a neochotě firem nabídky vůbec připravit a případnou zakázku realizovat dali členové výboru SV ke zvážení variantu, že se zatím rekonstrukce odloží. Vlastník J.Nevřela oponoval, že rekonstrukce již byla schválena a nyní bychom si měli schválit, v jakém rozsahu rekonstrukce proběhne. Proběhla také volba členů kontrolní komise, kteří se budou jednání o rekonstrukci zúčastňovat (paní Apjárová, pan Pientka, pan Nevřela).
  Návrh usnesení shromáždění:
  Shromáždění vlastníků schvaluje odložení výběrového řízení na rekonstrukci vnitřních prostor domu a pověřuje výbor a kontrolní komisi, aby připravili podklady na následující shromáždění vlastníků.
  26.755 – pro, 0 – proti, 0 – se zdržel
 4. Zuzana Střížková otevřela znovu otázku nesouladu metráže bytů uvedenou na evidenčních listech a v prohlášení vlastníka. Po zvážení možností se shromáždění rozhodlo zachovat stávající stav evidenčních listů.
  Návrh usnesení shromáždění:
  Shromáždění vlastníků bere na vědomí, že existuje nesoulad mezi metráží bytů uvedenou na evidenčních listech a v prohlášení vlastníka, a schvaluje zachování současného stavu evidenčních listů.
  26.755 – pro, 0 – proti, 0 – se zdržel
 5. Dana Soukupová informovala o „výrazném neplatiči“, který neplatí v řádů měsíců zálohy na služby, a porušuje tak stanovy SV Botevova. Poslední pohledávku sice doplatil, ale stále mu narůstá penále, které nezaplatil už i při minulém dluhu. Proto se členové výboru rozhodli, že pokud se bude situace opakovat, bude celá kauza předána právníkům, případně k soudnímu vymáhání pohledávky.
  Návrh usnesení shromáždění:
  Shromáždění vlastníků schvaluje, aby při opětovném neplacení záloh na služby bylo v obdobném případě možno věc postoupit právníkovi.
  26.755 – pro, 0 – proti, 0 – se zdržel
 6. Vlastníci poukazovali na problémy s topením, mnozí mají radiátory spíš vlažné. Proto bylo navrženo, že po dohodě s Pražskou teplárenskou bude na nástěnkách a ve výtazích uveden termín, kdy by měli všichni vlastníci nebo nájemníci pustit topení a v 7. patrech pak odvzdušnit.
V Praze dne 30.11.2018
Zapsala : Dana Soukupová
Další aktuality
Dne 28.11. 2019 proběhlo shromáždění vlastníků SV Botevova. Hlavní body: Informace o finančním plánu na rok 2019 a 2020 (výměna měřičů tepla, výměna bran u vchodových dveří, výměna vodoměrů,revize hydrantů, hromosvodů a plynu, oprava brzd výtahů a další.) Informace, diskuze a hlasování o rekonstrukci vnitřních prostor + bezbariérové řešení vstupu
Abychom zamezili opakování problémů s odvozem odpadu, zařídili jsme obnovení žlutého značení (zakazující parkování), které jsme před našimi kontejnery v minulosti již měli, ale v době rekonstrukce ZUŠ bylo „zničeno“.
Dle naší dohody ze shromáždění 28.11. uvádíme odkazy na firmy Garaventalift, Manus a Domovní výtahy, které jsme oslovili v souvislosti se stavbou bezbariérových přístupů do domu.
 
KONTAKTY
Výbor společenství vlastníků Botevova 3107, 3108 a 3109
email: vybor@svbotevova.cz
INTERNETOVÝ PROHLÍŽEČ
unknown
Verze: unknown.
Váš prohlížeč není otestován ...
Stránky nebyly testovány pro Váš prohlížeč. Správné zobrazování není zaručeno.
Návrh, grafická úprava a programování webových stránek © 2014 Petr Soukup
Postaveno na technologiích HTML 5, CSS3, PHP, JavaScript, phpBB a MySQL
Vyvinuto na operačním systému Debian Linux 7.5 za pomoci svobodného softwaru
- v programech:  Bluefish, Inkscape, Eclipse a Gimp