náš domeček
Domovská stránka - klikněte pro návrat
Nepřehlédněte ...
Dne 19.9.2023 od 17.30 do 20.00 proběhlého v ZUŠ Voborského shromáždění vlastníků SV Botevova. Zápis ze shromáždění najdete zde.
 
Zápis z jednání výboru SV č. 1/2020 ze dne 30. ledna 2020
Přítomni: D. Soukupová, J. Chrdle, Z. Střížková a S. Bláha
  1. Dále jednáme s Magistrátem hl. m. Prahy ohledně stavby bezbariérových plošin k našemu domu.
  2. Množí se stížnosti na nepořádek na jednotlivých patrech v chodbách. Prosíme, ukliďte nepořádek, odstraňte starý nepotřebný nábytek, zredukujte množství květin (někde se kvůli nim nedá na patro ani projít). Nepořádek je také odkládán v suterénu domu. Prosíme, nečiňte tak, používejte kontejnery na tříděný odpad. Děkujeme.
  3. Vedlejší dům (napravo od nás, u lesa) zredukoval počet kontejnerů a obyvatelé tohoto domu často odkládají směsný odpad do kontejnerů našich. Požádali jsme jejich předsedu výboru SV, aby vlastníky upozornil ať tak nečiní.
  4. Velký nepořádek stále panuje v kočárkárně vchodu 3109, naše prosby o úklid nebyly vyslyšeny. Znovu důrazně žádáme majitele „věcí“, které do kočárkárny nepatří, aby je neprodleně odstranili a kola a kočárky uklidili tak, aby se do kočárkárny dalo vejít. Zmizet by měly i police, které právě svádí k odkládání nepotřebného harampádí. Děkujeme.
  5. Dalším nešvarem, který přetrvává, je kouření na chodbách. Žádáme o dodržování přísného zákazu kouření ve společných prostorách domu a odhazování nedopalků!!! (např. ve vchodě 3109, 5. poschodí).
  6. Proběhla kontrola střechy, objeveny 2 nevybuchlé petardy ze silvestrovských oslav, byly zlikvidovány.
  7. Ve vchodě 3107 v 2. poschodí bylo opraveno osvětlení.
  8. Při kontrolách domu zjištěno, že se nezhasíná v suterénu domu, světlo často svítí celé hodiny. Proto zvažujeme změnu ovládání osvětlení v průchozích suterénních chodbách. Bude vypsáno výběrové řízení, o výsledcích budete informováni.
V Praze dne 1.2.2020
Zapsala: Dana Soukupová
Příští zasedání výboru se bude konat v průběhu května 2024.
Nepřehlédněte ...
Dne 19.9.2023 od 17.30 do 20.00 proběhlého v ZUŠ Voborského shromáždění vlastníků SV Botevova. Zápis ze shromáždění najdete zde.
KONTAKTY
Výbor společenství vlastníků Botevova 3107, 3108 a 3109
email: vybor@svbotevova.cz
INTERNETOVÝ PROHLÍŽEČ
unknown
Verze: unknown.
Váš prohlížeč není otestován ...
Stránky nebyly testovány pro Váš prohlížeč. Správné zobrazování není zaručeno.
Návrh, grafická úprava a programování webových stránek © 2014 Petr Soukup
Postaveno na technologiích HTML 5, CSS3, PHP, JavaScript, phpBB a MySQL
Vyvinuto na operačním systému Debian Linux 7.5 za pomoci svobodného softwaru
- v programech:  Bluefish, Inkscape, Eclipse a Gimp