náš domeček
Domovská stránka - klikněte pro návrat
Nepřehlédněte ...
Stavba ramp byla dokončena a předána, ještě zbývá dosadit trávník. Klíče od ramp, budou vlastníkům předány dle požadavků.
 
Zápis z jednání výboru SV č. 2/2020 ze dne 27. února 2020
Přítomni: D. Soukupová, J. Chrdle, Z. Střížková a S. Bláha
  1. Připravujeme shromáždění, které se bude konat s největší pravděpodobností koncem května 2020. Přesný termín bude včas sdělen.
  2. Zpracovali jsme účetní závěrku za rok 2019, schválena bude vlastníky na shromáždění.
  3. Dále jednáme s Magistrátem hl. m. Prahy ohledně stavby bezbariérových plošin k našemu domu, bližší informace přineseme na příštím shromáždění.
  4. Množí se stížnosti na nepořádek na jednotlivých patrech v chodbách. Prosíme, ukliďte nepořádek, odstraňte starý nepotřebný nábytek, zredukujte množství květin (někde se kvůli nim nedá na patro ani projít).
  5. Stížnosti byly i na nepořádek a odkládání nepotřebných věcí v kočárkárně vchodu 3109. Po vyklizení všeho, co do kočárkárny nepatří, jsme kočárkárnu uklidili, prosíme všechny, kteří v kočárkárně kočárky nebo kola mají, aby zde udržovali pořádek. Děkujeme.
  6. Znovu připomínáme, že každý, kdo rekonstruuje byt, by měl mj. chránit výtah před znečištěním a poškozením (přikrytí podlahy a stěn např. starým kobercem, silnějšími papírovými kartony apod.) a každý den výtah a přízemní chodby (pokud jsou znečištěny) vytřít. Děkujeme.
  7. Proběhla kontrola střechy po vichřici, vše je nyní v pořádku.
  8. Byly seřízeny vchodové dveře a opraveny kliky.
V Praze dne 29.2.2020
Zapsala: Dana Soukupová
Příští zasedání výboru se bude konat začátkem listopadu 2023.
Nepřehlédněte ...
Stavba ramp byla dokončena a předána, ještě zbývá dosadit trávník. Klíče od ramp, budou vlastníkům předány dle požadavků.
KONTAKTY
Výbor společenství vlastníků Botevova 3107, 3108 a 3109
email: vybor@svbotevova.cz
INTERNETOVÝ PROHLÍŽEČ
unknown
Verze: unknown.
Váš prohlížeč není otestován ...
Stránky nebyly testovány pro Váš prohlížeč. Správné zobrazování není zaručeno.
Návrh, grafická úprava a programování webových stránek © 2014 Petr Soukup
Postaveno na technologiích HTML 5, CSS3, PHP, JavaScript, phpBB a MySQL
Vyvinuto na operačním systému Debian Linux 7.5 za pomoci svobodného softwaru
- v programech:  Bluefish, Inkscape, Eclipse a Gimp