náš domeček
Domovská stránka - klikněte pro návrat
Nepřehlédněte ...
Stavba ramp byla dokončena a předána, ještě zbývá dosadit trávník. Klíče od ramp, budou vlastníkům předány dle požadavků.
 
Zápis z jednání výboru SV č. 10/2017 ze dne 30. června 2017
Přítomni: D. Soukupová, J. Chrdle, Z. Střížková, S. Bláha
  1. U zadního vchodu 3108 byly dosazeny 4 tavolníky.
  2. Ve dnech 7. – 10.8.2017 proběhne odstávka teplé vody.
  3. Byly kontrolovány výtahy, vysány drážky, vše OK.
  4. Při posledním prudkém dešti bylo zjištěno zatékání kolem stříšek nad předními vchody, uplatněna reklamace, vše okamžitě opraveno. Po dešti zkontrolována i střecha, vše je v pořádku.
  5. Po ukončené topné sezóně otevřete ventily na radiátorech topení na maximum. Toto opatření chrání ventily před poškozením a zatuhnutím. Předejdete také zavzdušnění radiátorů (otopné soustavy). Pokud budete delší dobu mimo svůj byt, uzavřete ventily od studené a teplé vody na stoupačkách a hlavní ventil od plynu u plynoměru (pokud plyn užíváte). V případě havárie zabráníte větším škodám.
  6. V průběhu srpna dojde k revizi elektřiny v domě, přesný termín sdělíme.
  7. Prosíme vlastníky, kteří se chystají prodat svůj byt v našem domě, zda by členům výboru SV mohli plán prodeje sdělit s předstihem. Důvodem jsou dotazy vlastníků i nájemníků našeho domu na možnou koupi bytu v domě, výbor SV však tyto informace nemá a o prodeji bytu se dozvídá v podstatě v okamžiku, kdy původní vlastník potřebuje potvrzení o bezdlužnosti a prodej ve většině případů přes realitní kancelář je už dojednán. V případě, že bychom o prodeji věděli předem, mohli bychom případné zájemce informovat, vše by pak bylo na dohodě pouze mezi prodávajícím a zájemcem o koupi. V žádném případě nechceme a nemůžeme do prodeje jakkoliv zasahovat ani se v něm jakkoliv angažovat. Děkujeme za pochopení.
  8. V poslední době se na boku vchodu 3107 (lavička u hřiště) schází ve večerních a nočních hodinách mládež, popíjí tam a zaznamenali jsme i pokus o poškození nové fasády. Pokud byste posedávání u domu zaregistrovali a rušil vás hluk apod., kontaktujte někoho z členů výboru, popř. přímo policii ČR, telefon 222 025 708 nebo 709. Děkujeme.
V Praze dne 8.7.2017
Zapsala: Dana Soukupová
Příští zasedání výboru se bude konat začátkem listopadu 2023.
Nepřehlédněte ...
Do domu se opět bez vědomí výboru snažili dostat zástupci firmy, která nabízela "bezplatnou" kontrolu plastových oken.
KONTAKTY
Výbor společenství vlastníků Botevova 3107, 3108 a 3109
email: vybor@svbotevova.cz
INTERNETOVÝ PROHLÍŽEČ
unknown
Verze: unknown.
Váš prohlížeč není otestován ...
Stránky nebyly testovány pro Váš prohlížeč. Správné zobrazování není zaručeno.
Návrh, grafická úprava a programování webových stránek © 2014 Petr Soukup
Postaveno na technologiích HTML 5, CSS3, PHP, JavaScript, phpBB a MySQL
Vyvinuto na operačním systému Debian Linux 7.5 za pomoci svobodného softwaru
- v programech:  Bluefish, Inkscape, Eclipse a Gimp