náš domeček
Domovská stránka - klikněte pro návrat
 
Zápis z jednání výboru SV č. 11/2014 ze dne 22. června 2014
Přítomni: D. Soukupová, Z. Střížková, J. Chrdle, S. Bláha
Výbor SV projednal:
  1. Chystáme výběrové řízení na firmu, starající se o zeleň před naším domem. Osloveny budou 4 firmy, včetně stávající firmy, která se o zeleň stará v současnosti (Provozovna služeb Zbraslav).
  2. Provedeno seřízení výtahu ve vchodě 3107 (v 7. patře „přejel“ o 7 cm).
  3. Seřízen zámek zadních dveří vchodu 3109 (problémy jsou s největší pravděpodobností způsobeny výkyvem venkovních teplot).
  4. Odstávka teplé vody proběhne v pondělí 11.8.2014.
  5. Znovu připomínáme: Žádáme členy společenství vlastníků (i ty,kteří byty pronajímají), aby výboru SV oznamovali změny v počtu nájemníků v bytech. Dle zákona výbor SV nemůže do těchto změn jakkoliv zasahovat, je však povinností člena SV nahlásit změnu z důvodu případného navýšení poplatků za služby. To samé platí i v případě jakýchkoliv dalších změn – např. získání bytu po zemřelém příbuzném v dědickém řízení apod.
  6. Na druhý spořící účet SV, který byl otevřen u UniCredit Bank, převedeny další finance z účtu BD.
  7. Proběhla další diskuse, týkající se rekonstrukce – zateplení našeho domu. Dostali jsme první návrh kalkulace. Všechny informace předložíme na dalším shromáždění SV, které plánujeme na podzim letošního roku.
V Praze dne 24.6.2014
Zapsala : Dana Soukupová
Příští zasedání výboru se koná dne: Příští zasedání výboru se bude konat v průběhu května 2024.
KONTAKTY
Výbor společenství vlastníků Botevova 3107, 3108 a 3109
email: vybor@svbotevova.cz
INTERNETOVÝ PROHLÍŽEČ
unknown
Verze: unknown.
Váš prohlížeč není otestován ...
Stránky nebyly testovány pro Váš prohlížeč. Správné zobrazování není zaručeno.
Návrh, grafická úprava a programování webových stránek © 2014 Petr Soukup
Postaveno na technologiích HTML 5, CSS3, PHP, JavaScript, phpBB a MySQL
Vyvinuto na operačním systému Debian Linux 7.5 za pomoci svobodného softwaru
- v programech:  Bluefish, Inkscape, Eclipse a Gimp