náš domeček
Domovská stránka - klikněte pro návrat
Nepřehlédněte ...
Zasílali jsme přeplatky vyúčtování služeb 2019. Ti, kteří stále nedodali číslo účtu, nechť tak učiní neodkladně. Nedoplatky zašlete do konce července 2020 na číslo účtu SV.
 
Zápis z jednání výboru SV č. 3/2019 ze dne 21. března 2019
Přítomni: D. Soukupová, J. Chrdle, Z. Střížková a S. Bláha
  1. V pondělí 18.3.2019 nemohl být odvezen odpad z důvodu parkování aut před kontejnerovým stáním. Proto jsme zařídili obnovení žlutého značení (zakazující parkování), které jsme před našimi kontejnery v minulosti již měli, ale v době rekonstrukce ZUŠ bylo „zničeno“. Po domluvě byl výjimečně odpad odvezen ve středu 20.3.
  2. Proběhla schůzka s právníkem ohledně neplatiče záloh na služby v našem domě. Na řešení problému usilovně pracujeme.
  3. Ve středu 20.3. v odpoledních hodinách nejezdil výtah ve vchodě 3109, oprava zajištěna ještě tentýž den.
  4. Protočeny uzavírací ventily ve všech prostorách domu, vysáty drážky výtahů, zkontrolovány žárovky v domě, vše v pořádku.
  5. V průběhu března proběhne revize hydrantů v domě, přesný termín oznámíme na nástěnkách. Prosíme, odstraňte vše, co by bránilo volnému přístupu k hydrantům (květiny, nábytek apod.).
  6. Připravujeme shromáždění vlastníků, které se uskuteční koncem května opět v ZŠ Rakovského, přesný termín bude včas sdělen, sledujte nástěnky v domě.
V Praze dne 22.3.2019
Zapsala: Dana Soukupová
Příští zasedání výboru se bude konat v průběhu srpna 2022.
Nepřehlédněte ...
Dle naší dohody ze shromáždění 28.11. uvádíme odkazy na firmy Garaventalift, Manus a Domovní výtahy, které jsme oslovili v souvislosti se stavbou bezbariérových přístupů do domu.
KONTAKTY
Výbor společenství vlastníků Botevova 3107, 3108 a 3109
email: vybor@svbotevova.cz
INTERNETOVÝ PROHLÍŽEČ
unknown
Verze: unknown.
Váš prohlížeč není otestován ...
Stránky nebyly testovány pro Váš prohlížeč. Správné zobrazování není zaručeno.
Návrh, grafická úprava a programování webových stránek © 2014 Petr Soukup
Postaveno na technologiích HTML 5, CSS3, PHP, JavaScript, phpBB a MySQL
Vyvinuto na operačním systému Debian Linux 7.5 za pomoci svobodného softwaru
- v programech:  Bluefish, Inkscape, Eclipse a Gimp