náš domeček
Domovská stránka - klikněte pro návrat
Nepřehlédněte ...
Petr Soukup připravil na příští shromáždění vlastníků informace k solárním panelům pro případnou instalaci na našem domě, jak jsme o tom mluvili na posledním shromáždění v dubnu 2022. Informace zatím přednesl na výboru SV
 
Zápis z jednání výboru SV č. 7/2019 ze dne 6. září 2019
Přítomni: D. Soukupová, J. Chrdle, Z. Střížková a S. Bláha
  1. Znovu žádáme vlastníky, aby v případě rekonstrukce či úprav bytu oznámili tuto skutečnost na nástěnce v přízemí vchodu. Ve vchodě 3108 probíhá rekonstrukce ve dvou bytech bez tohoto ohlášení nebo upozornění.
  2. Připravujeme shromáždění vlastníků, které proběhne 28.11 2019. Mj. se dozvíte nejnovější informace o možnostech ramp a výtahových plošin k domu. Vyžádali jsme si cenové kalkulace, připraveno je i jednání s Magistrátem hl.m.Prahy, vlastníkem pozemku u našeho domu. Dolaďujeme další program, pozvánky budou včas vyvěšeny, pro nebydlící vlastníky poslány mailem.
  3. Proběhla kontrola v domě, žárovky, výtahy, vše je v pořádku.
  4. Na některých patrech jednotlivých vchodů je opravdu nepořádek, odkladiště nepotřebných věcí apod. Prosíme o dodržování pořádku. Děkujeme za pochopení.
  5. V domě dojde ve dnech 23. – 27.9.2019 k přeladění společné TV antény, poté bude možná nutnost přeladit i programy na vašich TV přijímačích. Pro případné konzultace kontaktujte technika pana Ondráčka, telefon 601 204 332, ale opravdu až po přeladění společné TV antény.
V Praze dne 12.9.2019
Zapsala: Dana Soukupová
Příští zasedání výboru se bude konat začátkem listopadu 2023.
Nepřehlédněte ...
Stavba ramp byla dokončena a předána, ještě zbývá dosadit trávník. Klíče od ramp, budou vlastníkům předány dle požadavků.
KONTAKTY
Výbor společenství vlastníků Botevova 3107, 3108 a 3109
email: vybor@svbotevova.cz
INTERNETOVÝ PROHLÍŽEČ
unknown
Verze: unknown.
Váš prohlížeč není otestován ...
Stránky nebyly testovány pro Váš prohlížeč. Správné zobrazování není zaručeno.
Návrh, grafická úprava a programování webových stránek © 2014 Petr Soukup
Postaveno na technologiích HTML 5, CSS3, PHP, JavaScript, phpBB a MySQL
Vyvinuto na operačním systému Debian Linux 7.5 za pomoci svobodného softwaru
- v programech:  Bluefish, Inkscape, Eclipse a Gimp