náš domeček
Domovská stránka - klikněte pro návrat
Nepřehlédněte ...
Abychom zamezili opakování problémů s odvozem odpadu, zařídili jsme obnovení žlutého značení (zakazující parkování), které jsme před našimi kontejnery v minulosti již měli, ale v době rekonstrukce ZUŠ bylo „zničeno“.
 
Zápis z jednání výboru SV č. 6/2019 ze dne 1. srpna 2019
Přítomni: D. Soukupová, J. Chrdle, Z. Střížková a S. Bláha
  1. Neplatič záloh na služby ze vchodu 3109 dostal předžalobní výzvu, dlužnou částku (4 zálohy) zaplatil. S právníkem budeme dále jednat, co v případě, pokud bude znovu dlužit.
  2. Připravujeme shromáždění vlastníků, které proběhne začátkem listopadu 2019 (přesný termín včas sdělíme). Mj. se dozvíte nejnovější informace o možnostech ramp a výtahových plošin k domu. Na září je naplánováno setkání se zástupcem odborné firmy.
  3. Všem, kteří dodali čísla svých bankovních účtů jsme odeslali přeplatky za vyúčtování služeb 2018. V případě nedoplatků stále dluží jeden vlastník (termín zaslání nedoplatku byl do 10.7.2019). Poslali jsme urgenci.
  4. Proběhla kontrola všech žárovek v domě, vše je v pořádku.
  5. Přetrvávají problémy s nepřizpůsobivým nájemníkem v bytě 1+1, vchod 3109. 1.8. jsme ho byli ho několikrát upozornit na nevhodné chování (příliš hlasitá hudba, vyhazování plechovek od piva a dalších odpadků z okna!!!, které dopadly i na stříšku nad vchody, vykřikování vulgárností z okna apod,. Vše trvalo do cca 22.45!!! Po stížnostech vlastníků jsme byli nuceni zavolat policii. S dotyčným bude vedeno správní řízení. Kontaktovali jsme také majitelku bytu, že pokud nebudou odpadky odstraněny, uděláme to na náklady SV, ale peníze budeme požadovat od ní.
  6. 29.7.2019 došlo k poruše výtahu ve vchodě 3108.
  7. U firmy Holborn bude uplatněna reklamace na menší „problémy“ na střeše v místech u lodžií.
V Praze dne 2.8.2019
Zapsala: Dana Soukupová
Příští zasedání výboru se bude konat začátkem března 2023.
Nepřehlédněte ...
Dle naší dohody ze shromáždění 28.11. uvádíme odkazy na firmy Garaventalift, Manus a Domovní výtahy, které jsme oslovili v souvislosti se stavbou bezbariérových přístupů do domu.
KONTAKTY
Výbor společenství vlastníků Botevova 3107, 3108 a 3109
email: vybor@svbotevova.cz
INTERNETOVÝ PROHLÍŽEČ
unknown
Verze: unknown.
Váš prohlížeč není otestován ...
Stránky nebyly testovány pro Váš prohlížeč. Správné zobrazování není zaručeno.
Návrh, grafická úprava a programování webových stránek © 2014 Petr Soukup
Postaveno na technologiích HTML 5, CSS3, PHP, JavaScript, phpBB a MySQL
Vyvinuto na operačním systému Debian Linux 7.5 za pomoci svobodného softwaru
- v programech:  Bluefish, Inkscape, Eclipse a Gimp