náš domeček
Domovská stránka - klikněte pro návrat
Nepřehlédněte ...
Stavba ramp byla dokončena a předána, ještě zbývá dosadit trávník. Klíče od ramp, budou vlastníkům předány dle požadavků.
 
Zápis z jednání výboru SV č. 6/2019 ze dne 1. srpna 2019
Přítomni: D. Soukupová, J. Chrdle, Z. Střížková a S. Bláha
  1. Neplatič záloh na služby ze vchodu 3109 dostal předžalobní výzvu, dlužnou částku (4 zálohy) zaplatil. S právníkem budeme dále jednat, co v případě, pokud bude znovu dlužit.
  2. Připravujeme shromáždění vlastníků, které proběhne začátkem listopadu 2019 (přesný termín včas sdělíme). Mj. se dozvíte nejnovější informace o možnostech ramp a výtahových plošin k domu. Na září je naplánováno setkání se zástupcem odborné firmy.
  3. Všem, kteří dodali čísla svých bankovních účtů jsme odeslali přeplatky za vyúčtování služeb 2018. V případě nedoplatků stále dluží jeden vlastník (termín zaslání nedoplatku byl do 10.7.2019). Poslali jsme urgenci.
  4. Proběhla kontrola všech žárovek v domě, vše je v pořádku.
  5. Přetrvávají problémy s nepřizpůsobivým nájemníkem v bytě 1+1, vchod 3109. 1.8. jsme ho byli ho několikrát upozornit na nevhodné chování (příliš hlasitá hudba, vyhazování plechovek od piva a dalších odpadků z okna!!!, které dopadly i na stříšku nad vchody, vykřikování vulgárností z okna apod,. Vše trvalo do cca 22.45!!! Po stížnostech vlastníků jsme byli nuceni zavolat policii. S dotyčným bude vedeno správní řízení. Kontaktovali jsme také majitelku bytu, že pokud nebudou odpadky odstraněny, uděláme to na náklady SV, ale peníze budeme požadovat od ní.
  6. 29.7.2019 došlo k poruše výtahu ve vchodě 3108.
  7. U firmy Holborn bude uplatněna reklamace na menší „problémy“ na střeše v místech u lodžií.
V Praze dne 2.8.2019
Zapsala: Dana Soukupová
Příští zasedání výboru se bude konat začátkem listopadu 2023.
Nepřehlédněte ...
Do domu se opět bez vědomí výboru snažili dostat zástupci firmy, která nabízela "bezplatnou" kontrolu plastových oken.
KONTAKTY
Výbor společenství vlastníků Botevova 3107, 3108 a 3109
email: vybor@svbotevova.cz
INTERNETOVÝ PROHLÍŽEČ
unknown
Verze: unknown.
Váš prohlížeč není otestován ...
Stránky nebyly testovány pro Váš prohlížeč. Správné zobrazování není zaručeno.
Návrh, grafická úprava a programování webových stránek © 2014 Petr Soukup
Postaveno na technologiích HTML 5, CSS3, PHP, JavaScript, phpBB a MySQL
Vyvinuto na operačním systému Debian Linux 7.5 za pomoci svobodného softwaru
- v programech:  Bluefish, Inkscape, Eclipse a Gimp