náš domeček
Domovská stránka - klikněte pro návrat
Další aktuality
Abychom zamezili opakování problémů s odvozem odpadu, zařídili jsme obnovení žlutého značení (zakazující parkování), které jsme před našimi kontejnery v minulosti již měli, ale v době rekonstrukce ZUŠ bylo „zničeno“.
Shromáždění vlastníků, které jsme plánovali na listopad 2020, se z důvodů 2. vlny koronavirové pandemie znovu odkládá. Konat se bude pravděpodobně na jaře 2021, pokud to epidemiologická situace dovolí.
V poslední době došlo k dvěma výrazným poškozením (vypáčením) vchodových dveří vchodů 3107 a 3109 (nevylučujeme pokus o vloupání). Případy byly nahlášeny na policii a škoda bude uplatňována u pojišťovny.
 
Zápis z jednání shromáždění SV konaného dne 28. listopadu 2019
Přítomno: 24.755, resp. 25.724 (dle vlastnického podílu, 2 vlastníci dorazili až na druhé hlasování) - viz prezenční listina (k nahlédnutí v kanceláři SV)
Shromáždění SV bylo na základě počtu přítomných schopné se usnášet.
 1. Shromáždění zahájila předsedkyně SV Dana Soukupová, která seznámila přítomné s programem (viz pozvánka na shromáždění).
 2. Návrh usnesení shromáždění
  Vlastníci schvalují navržený program shromáždění:
  24.755 - pro, 0 – proti, 0 – se zdržel.
 3. Petruše Princová seznámila přítomné se závěrkou hospodaření za rok 2018.
  Návrh usnesení shromáždění
  Shromáždění vlastníků schvaluje hospodářský výsledek vytvořený za období roku 2018 – zisk ve výši 2.466,82 Kč a souhlasí s jeho zaúčtováním na účet 911 100 – Fond ze zisku.
  25.724 - pro, 0 – proti, 0 – se zdržel.
 4. Zuzana Střížková seznámila přítomné s aktuální situací na účtu SV a čerpání úvěru.
 5. Sebastian Bláha a Jiří Chrdle informovali o finančním plánu na rok 2019 (výměna měřičů tepla, výměna bran u vchodových dveří - 6 ks a oprava brzd výtahů.) Je nutné vyměnit měřiče tepla za nové, dálkově odečitatelné. Vznesen dotaz, zda se budou dálkové odečty platit, bude sděleno v zápisu z dalšího zasedání výboru SV. Celkový finanční plán na rok 2019 činí max. 400 000 CZK.

  V roce 2020 nás čeká výměna vodoměrů, odborná zkouška elektrického trakčního výtahu, revize hydrantů, hromosvodů a plynu. Celková částka na rok 2020 činí max. 300 000 CZK.

  Návrh usnesení shromáždění
  Shromáždění vlastníků schvaluje finanční plán na rok 2019 ve výši maximálně 400 000 CZK a pro rok 2020 ve výši max. 300 000 CZK:
  25.724 - pro, 0 – proti, 0 – se zdržel.
 6. Sebastian Bláha seznámil shromáždění s dalšími podrobnostmi k plánované rekonstrukci vnitřních prostor. Výbor oslovil celkem osm firem, z toho pouze tři dodaly požadované kalkulace. Ceny se pohybovaly od 500 000 (nekompletní nabídka) do cca 3 500 000 CZK. Ani jedna z firem však neprojevila zájem případnou rekonstrukci vnitřních prostor provádět.

  Dále informoval o případné stavbě bezbariérových plošin. Osloveny byly tři firmy – Garaventalift, Manus a Domovní výtahy s.r.o., kontaktován byl také Magistrát hl.m. Prahy s dotazem na pronájem pozemku pod plošinami. Ten by činil cca 18 000 CZK/rok. Vlastníci vznesli dotazy k plošinách, na nástěnkách bude vyvěšen kontakt na všechny tři firmy, vlastníci mohou sami dodat případné další kontakty na firmy, zabývající se stavbou bezbariérových přístupů včetně referencí.

  Vlastníci se měli rozhodnout pro investici:

  1. Rekonstrukce vnitřních prostor
  2. Bezbariérové řešení – variantně 1x (u prostředního vchodu) nebo 3x (u každého vchodu)

  Z důvodu finanční náročnosti se museli rozhodnout pouze pro jednu z variant. Většina vlastníků upřednostnila bezbariérové přístupy ke každému vchodu. Do příštího shromáždění SV připraví výbor podklady pro finální rozhodnutí.

  Návrh usnesení shromáždění
  Shromáždění vlastníků schvaluje přípravu k realizaci 3x bezbariérových plošin, a to za cenu max. 1.5mil, s termínem realizace do 12/2020.
  14.857 - pro, 8.957 - proti, 1.910 – se zdrželo.
 7. Dana Soukupová informovala o novém pronájmu nebytových prostor – bývalé strojovny výtahu ve vchodě 3109 jednomu z vlastníků. Znovu připomněla dohodu všech vlastníků, že při rekonstrukci bytu musí být výtah chráněn proti poškození při stěhování stavební suti a materiálu, přikrytím podlahy např. starým kobercem, kartony apod., chráněny by měly být také stěny výtahu. Dlužníka, který neplatí pravidelně zálohy na služby, kontaktoval právník s předžalobní výzvou. Dluhy jsou zatím vyrovnány.
V Praze dne 2.12.2019
Zapsala : Dana Soukupová
Další aktuality
Na území Prahy platí již nějakou dobu úplný zákaz podomního prodeje. Za jeho porušení hrozí prodejcům pokuta až 200 000 Kč. V případě zjištění porušení je možné kontaktovat Městskou policii.
Abychom zamezili opakování problémů s odvozem odpadu, zařídili jsme obnovení žlutého značení (zakazující parkování), které jsme před našimi kontejnery v minulosti již měli, ale v době rekonstrukce ZUŠ bylo „zničeno“.
V poslední době došlo k dvěma výrazným poškozením (vypáčením) vchodových dveří vchodů 3107 a 3109 (nevylučujeme pokus o vloupání). Případy byly nahlášeny na policii a škoda bude uplatňována u pojišťovny.
 
KONTAKTY
Výbor společenství vlastníků Botevova 3107, 3108 a 3109
email: vybor@svbotevova.cz
INTERNETOVÝ PROHLÍŽEČ
unknown
Verze: unknown.
Váš prohlížeč není otestován ...
Stránky nebyly testovány pro Váš prohlížeč. Správné zobrazování není zaručeno.
Návrh, grafická úprava a programování webových stránek © 2014 Petr Soukup
Postaveno na technologiích HTML 5, CSS3, PHP, JavaScript, phpBB a MySQL
Vyvinuto na operačním systému Debian Linux 7.5 za pomoci svobodného softwaru
- v programech:  Bluefish, Inkscape, Eclipse a Gimp