náš domeček
Domovská stránka - klikněte pro návrat
Další aktuality
Abychom zamezili opakování problémů s odvozem odpadu, zařídili jsme obnovení žlutého značení (zakazující parkování), které jsme před našimi kontejnery v minulosti již měli, ale v době rekonstrukce ZUŠ bylo „zničeno“.
Došlo k poškození zámku u kočárkárny ve vchodě 3107 (je možný pokus o vloupání). Znovu apelujeme na všechny, nepouštějte do domu neznámé osoby, v žádném případě jim neotvírejte tzv. „bzučákem“.
V poslední době došlo k dvěma výrazným poškozením (vypáčením) vchodových dveří vchodů 3107 a 3109 (nevylučujeme pokus o vloupání). Případy byly nahlášeny na policii a škoda bude uplatňována u pojišťovny.
 
Zápis z jednání shromáždění SV konaného dne 19. dubna 2022
Přítomno: 19.499/38.215 (dle vlastnického podílu) - viz prezenční listina (k nahlédnutí v kanceláři SV)
Shromáždění SV bylo na základě počtu přítomných schopné se usnášet.
 1. Shromáždění zahájila předsedkyně SV Dana Soukupová, která seznámila přítomné s programem (viz pozvánka na shromáždění).
 2. Návrh usnesení shromáždění
  Vlastníci schvalují navržený program shromáždění:
  19.499 - pro, 0 – proti, 0 – se zdržel.
 3. Petruše Princová seznámila přítomné se závěrkou hospodaření za rok 2019, 2020 a 2021.
  Návrh usnesení shromáždění
  Shromáždění vlastníků schvaluje hospodářský výsledek vytvořený za období roku 2019 – zisk ve výši 3823,20 Kč a souhlasí s jeho zaúčtováním na účet 911 100 – Fond ze zisku.
  19.499 - pro, 0 – proti, 0 – se zdržel.
  Shromáždění vlastníků schvaluje hospodářský výsledek vytvořený za období roku 2020 – zisk ve výši 3662,66 Kč a souhlasí s jeho zaúčtováním na účet 911 100 – Fond ze zisku.
  19.499 - pro, 0 – proti, 0 – se zdržel.
  Shromáždění vlastníků schvaluje hospodářský výsledek vytvořený za období roku 2021 – zisk ve výši 1798,43 Kč a souhlasí s jeho zaúčtováním na účet 911 100 – Fond ze zisku.
  19.499 - pro, 0 – proti, 0 – se zdržel.
 4. Zuzana Střížková seznámila přítomné s aktuální situací na účtu SV a čerpání úvěru.
  Do 4 měsíců máme veškeré závazky vyrovnány, ušetříme tedy cca 1 mil ročně!
 5. Sebastian Bláha informoval o finančním plánu na rok 2021 (který jsme si z důvodů koronavirové epidemie nemohli schválit) a 2022 (výměna vodoměrů 2021, výměna hydrantů a revize elektřiny 2022)
  Návrh usnesení shromáždění
  Shromáždění vlastníků schvaluje finanční plán na rok 2021 ve výši maximálně 250 000 CZK a pro rok 2022 ve výši max. 100 000 CZK:
  19.499 - pro, 0 – proti, 0 – se zdržel.
 6. Sebastian Bláha seznámil shromáždění s dalšími podrobnostmi ke stavbě bezbariérových plošin. Vybrána byla firma Garaventalift, jednáme s Magistrátem hl. m. Prahy o pronájmu pozemku pod plošinami a dalšími potřebnými informacemi ke stavbě plošin.
  Návrh usnesení shromáždění
  Shromáždění vlastníků schvaluje realizaci 3x bezbariérových plošin, a to za cenu max. 1.5mil, s termínem realizace do 12/2022.
  19.499 pro, 0 - proti, 0 – se zdrželo
 7. Dana Soukupová informovala o záměru schválit si na tomto shromáždění úpravu stanov – doplnění možnosti hlasování per rollam. Bohužel v tomto případě nebylo shromáždění usnášeníschopné. Věříme, že příště se sejdeme ve větším počtu, abychom si tento důležitý bod mohli schválit.
 8. Vlastníci byli informováni o extrémním navýšení poplatků za odvoz směsného odpadu. Proto navrhujeme (i na popud vlastníků) zamykání kontejnerů jednoduchým zámkem.
  Návrh usnesení shromáždění
  Shromáždění vlastníků schvaluje zamykání kontejnerů jednoduchým zámkem
  19.499 pro, 0 - proti, 0 – se zdrželo
  Dalším bodem k uzamykatelným kontejnerům byl návrh:
  1. 2 kontejnery vyvážené 1x týdně + 1x kontejner na bioodpad
  2. 1 kontejner vyvážený 3x týdně + 1x kontejner na bioodpad
  Návrh usnesení shromáždění
  Shromáždění vlastníků schvaluje objednání 1 kontejneru na směsný odpad a 1 kontejneru na bioodpad s vyvážením 3x týdně
  18.414 - pro, 291 – proti, 794 – se zdrželo
 9. Petr Soukup přednesl nápad na umístění solárních panelů na střechu našeho domu (hlavním důvodem je stále se zdražující elektrická energie). Zjistí více podrobností a předá je výboru k dalšímu posouzení a analýze. Ten bude na příštím shromáždění vlastníky informovat.
 10. Vyúčtování záloh za služby roku 2021 bude vlastníkům vhozeno do schránek do 30.4.2022, pokud nás někdo nepožádá o předání jiným způsobem. Prosíme o kontrolu a uplatnění případných reklamací co nejdříve. Nedoplatky/přeplatky se budou vyrovnávat v první polovině července.
V Praze dne 25.4.2022
Zapsala : Dana Soukupová
Další aktuality
V poslední době došlo k dvěma výrazným poškozením (vypáčením) vchodových dveří vchodů 3107 a 3109 (nevylučujeme pokus o vloupání). Případy byly nahlášeny na policii a škoda bude uplatňována u pojišťovny.
Na území Prahy platí již nějakou dobu úplný zákaz podomního prodeje. Za jeho porušení hrozí prodejcům pokuta až 200 000 Kč. V případě zjištění porušení je možné kontaktovat Městskou policii.
Dle naší dohody ze shromáždění 28.11. uvádíme odkazy na firmy Garaventalift, Manus a Domovní výtahy, které jsme oslovili v souvislosti se stavbou bezbariérových přístupů do domu.
 
KONTAKTY
Výbor společenství vlastníků Botevova 3107, 3108 a 3109
email: vybor@svbotevova.cz
INTERNETOVÝ PROHLÍŽEČ
unknown
Verze: unknown.
Váš prohlížeč není otestován ...
Stránky nebyly testovány pro Váš prohlížeč. Správné zobrazování není zaručeno.
Návrh, grafická úprava a programování webových stránek © 2014 Petr Soukup
Postaveno na technologiích HTML 5, CSS3, PHP, JavaScript, phpBB a MySQL
Vyvinuto na operačním systému Debian Linux 7.5 za pomoci svobodného softwaru
- v programech:  Bluefish, Inkscape, Eclipse a Gimp