náš domeček
Domovská stránka - klikněte pro návrat
Jarní shromáždění vlastníků 2022
SV Botevova 3107, 3108 a 3109, Praha
proběhne v úterý, 19. dubna 2022
od 18 hodin
v sále ZUŠ Adolfa Voborského, Botevova 3114, Praha 4 - Modřany (naproti našemu domu)
Program shromáždění SV
  1. Zahájení, ověření schopnosti usnášení shromáždění
  2. Schválení programu shromáždění
  3. Informace o hospodaření SV a schválení účetních závěrek za roky 2019-2021 včetně informace o čerpání úvěru
  4. Finanční situace
  5. Finanční plán
  6. Bezbariérové řešení vstupu – finální rozhodnutí
  7. Úprava stanov – doplnění možnosti hlasování „per rollam ... “ Návrh doplnění stanov o per rollam
  8. Různé
  9. Diskuse, závěr
Pokud se nemůžete zúčastnit, předejte prosím plnou moc s úředně ověřeným podpisem jinému vlastníkovi. Formulář pro plnou moc ke stažení zde.

Přijďte, prosím, všichni, prosíme o dochvilnost.

Těšíme se na Vás.

Za výbor SV Botevova 3107, 3108 a 3109, Praha 4,
Dana Soukupová, předsedkyně výboru SV.
Nepřehlédněte ...
V poslední době došlo k dvěma výrazným poškozením (vypáčením) vchodových dveří vchodů 3107 a 3109 (nevylučujeme pokus o vloupání). Případy byly nahlášeny na policii a škoda bude uplatňována u pojišťovny.
Došlo k poškození zámku u kočárkárny ve vchodě 3107 (je možný pokus o vloupání). Znovu apelujeme na všechny, nepouštějte do domu neznámé osoby, v žádném případě jim neotvírejte tzv. „bzučákem“.
Dne 28.11. 2019 proběhlo shromáždění vlastníků SV Botevova. Hlavní body: Informace o finančním plánu na rok 2019 a 2020 (výměna měřičů tepla, výměna bran u vchodových dveří, výměna vodoměrů,revize hydrantů, hromosvodů a plynu, oprava brzd výtahů a další.) Informace, diskuze a hlasování o rekonstrukci vnitřních prostor + bezbariérové řešení vstupu
Abychom zamezili opakování problémů s odvozem odpadu, zařídili jsme obnovení žlutého značení (zakazující parkování), které jsme před našimi kontejnery v minulosti již měli, ale v době rekonstrukce ZUŠ bylo „zničeno“.
 
Další informace
Abychom zamezili opakování problémů s odvozem odpadu, zařídili jsme obnovení žlutého značení (zakazující parkování), které jsme před našimi kontejnery v minulosti již měli, ale v době rekonstrukce ZUŠ bylo „zničeno“.
Shromáždění vlastníků, které jsme plánovali na listopad 2020, se z důvodů 2. vlny koronavirové pandemie znovu odkládá. Konat se bude pravděpodobně na jaře 2021, pokud to epidemiologická situace dovolí.
Dne 28.11. 2019 proběhlo shromáždění vlastníků SV Botevova. Hlavní body: Informace o finančním plánu na rok 2019 a 2020 (výměna měřičů tepla, výměna bran u vchodových dveří, výměna vodoměrů,revize hydrantů, hromosvodů a plynu, oprava brzd výtahů a další.) Informace, diskuze a hlasování o rekonstrukci vnitřních prostor + bezbariérové řešení vstupu
KONTAKTY
Výbor společenství vlastníků Botevova 3107, 3108 a 3109
email: vybor@svbotevova.cz
INTERNETOVÝ PROHLÍŽEČ
unknown
Verze: unknown.
Váš prohlížeč není otestován ...
Stránky nebyly testovány pro Váš prohlížeč. Správné zobrazování není zaručeno.
Návrh, grafická úprava a programování webových stránek © 2014 Petr Soukup
Postaveno na technologiích HTML 5, CSS3, PHP, JavaScript, phpBB a MySQL
Vyvinuto na operačním systému Debian Linux 7.5 za pomoci svobodného softwaru
- v programech:  Bluefish, Inkscape, Eclipse a Gimp