náš domeček
Domovská stránka - klikněte pro návrat
Jarní shromáždění vlastníků 2022
SV Botevova 3107, 3108 a 3109, Praha
proběhne v úterý, 19. dubna 2022
od 18 hodin
v sále ZUŠ Adolfa Voborského, Botevova 3114, Praha 4 - Modřany (naproti našemu domu)
Program shromáždění SV
  1. Zahájení, ověření schopnosti usnášení shromáždění
  2. Schválení programu shromáždění
  3. Informace o hospodaření SV a schválení účetních závěrek za roky 2019-2021 včetně informace o čerpání úvěru
  4. Finanční situace
  5. Finanční plán
  6. Bezbariérové řešení vstupu – finální rozhodnutí
  7. Úprava stanov – doplnění možnosti hlasování „per rollam ... “ Návrh doplnění stanov o per rollam
  8. Různé
  9. Diskuse, závěr
Pokud se nemůžete zúčastnit, předejte prosím plnou moc s úředně ověřeným podpisem jinému vlastníkovi. Formulář pro plnou moc ke stažení zde.

Přijďte, prosím, všichni, prosíme o dochvilnost.

Těšíme se na Vás.

Za výbor SV Botevova 3107, 3108 a 3109, Praha 4,
Dana Soukupová, předsedkyně výboru SV.
Nepřehlédněte ...
Petr Soukup připravil na příští shromáždění vlastníků informace k solárním panelům pro případnou instalaci na našem domě, jak jsme o tom mluvili na posledním shromáždění v dubnu 2022. Informace zatím přednesl na výboru SV
Stavba ramp byla dokončena a předána, ještě zbývá dosadit trávník. Klíče od ramp, budou vlastníkům předány dle požadavků.
Dne 19.9.2023 od 17.30 do 20.00 proběhlého v ZUŠ Voborského shromáždění vlastníků SV Botevova. Zápis ze shromáždění najdete zde.
Do domu se opět bez vědomí výboru snažili dostat zástupci firmy, která nabízela "bezplatnou" kontrolu plastových oken.
 
Další informace
Do domu se opět bez vědomí výboru snažili dostat zástupci firmy, která nabízela "bezplatnou" kontrolu plastových oken.
Stavba ramp byla dokončena a předána, ještě zbývá dosadit trávník. Klíče od ramp, budou vlastníkům předány dle požadavků.
Petr Soukup připravil na příští shromáždění vlastníků informace k solárním panelům pro případnou instalaci na našem domě, jak jsme o tom mluvili na posledním shromáždění v dubnu 2022. Informace zatím přednesl na výboru SV
KONTAKTY
Výbor společenství vlastníků Botevova 3107, 3108 a 3109
email: vybor@svbotevova.cz
INTERNETOVÝ PROHLÍŽEČ
unknown
Verze: unknown.
Váš prohlížeč není otestován ...
Stránky nebyly testovány pro Váš prohlížeč. Správné zobrazování není zaručeno.
Návrh, grafická úprava a programování webových stránek © 2014 Petr Soukup
Postaveno na technologiích HTML 5, CSS3, PHP, JavaScript, phpBB a MySQL
Vyvinuto na operačním systému Debian Linux 7.5 za pomoci svobodného softwaru
- v programech:  Bluefish, Inkscape, Eclipse a Gimp