náš domeček
Domovská stránka - klikněte pro návrat
 
Zápis z jednání výboru SV č. 6/2015 ze dne 26. března 2015
Přítomni: D. Soukupová, Z. Střížková, J. Chrdle, S. Bláha
Výbor SV projednal:
  1. Na rozeslané zadání výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace pro revitalizaci našeho bytového domu v rozsahu pro stavební povolení, výběr zhotovitele a kontrol prováděných prací (toto zadání je vlastníkům k náhledu v kanceláři SV) reagovaly všechny oslovené firmy. Chtějí se VŘ zúčastnit (kromě jedné, která se VŘ na zpracování projektové dokumentace zúčastnit nechce, chce být ale zařazena do VŘ na firmu, která bude zateplení provádět). Termín zaslání nabídek: 3.4.2015.
  2. MČ Praha 12 provedla úpravu zeleně na svých pozemcích (tj. přilehlých k parkovišti před naším domem). Výbor SV vznesl připomínky a tlumočil nespokojenost s provedenou úpravou, především v části, kde původně byly šeříky (za jalovcovým porostem směrem od našeho domu). MČ s našimi připomínkami souhlasila a vše probrala s firmou, která úpravu prováděla. Na podzim letošního roku bude možnost vysadit zde keře, vše s MČ Praha 12 budeme konzultovat.
  3. Proběhla pravidelná revize hydrantů na jednotlivých patrech domu. Vše v pořádku.
  4. Kontejnery na pevný odpad budou na křižovatce Botevova - Pejevové přistaveny 16.4., 18.5. a 15.6.2015 vždy od 15.00 do 19.00. Využijte této možnosti a odložte do nich nepotřebné věci, pro které jsou určeny.
  5. V bytě č. 7/3107 bude od 7.4.2015 probíhat rekonstrukce.
  6. V úterý 24.3.2014 se uskutečnila další schůzka s realitním makléřem k prodeji dvou bytů, které jsou v majetku BD. Budou osloveny ještě dvě realitní kanceláře, abychom si informace mohli porovnat. O výsledcích budou vlastníci informováni na shromáždění vlastníků 19.5.2015.
  7. Shromáždění vlastníků se bude konat v úterý 19.5.2015 od 18.00 do 21.00 h v jídelně ZŠ Rakovského. Důvodem posunutí termínu je vyhodnocení výběrového řízení, chceme zástupce vybrané firmy pozvat na shromáždění, aby projekt představil a byl k dispozici i pro dotazy vlastníků bytů. Program shromáždění je ještě na zasedáních výboru upřesňován, bude všem vlastníkům společně s pozvánkou předložen nejpozději do poloviny dubna.
V Praze dne 27.3.2015
Zapsala : Dana Soukupová
Příští zasedání výboru se koná dne: Příští zasedání výboru se bude konat začátkem listopadu 2023.
KONTAKTY
Výbor společenství vlastníků Botevova 3107, 3108 a 3109
email: vybor@svbotevova.cz
INTERNETOVÝ PROHLÍŽEČ
unknown
Verze: unknown.
Váš prohlížeč není otestován ...
Stránky nebyly testovány pro Váš prohlížeč. Správné zobrazování není zaručeno.
Návrh, grafická úprava a programování webových stránek © 2014 Petr Soukup
Postaveno na technologiích HTML 5, CSS3, PHP, JavaScript, phpBB a MySQL
Vyvinuto na operačním systému Debian Linux 7.5 za pomoci svobodného softwaru
- v programech:  Bluefish, Inkscape, Eclipse a Gimp