náš domeček
Domovská stránka - klikněte pro návrat
 
Zápis z jednání výboru SV č. 5/2015 ze dne 14. března 2015
Přítomni: D. Soukupová, Z. Střížková, J. Chrdle, S. Bláha
Výbor SV projednal:
 1. Pražská teplárenská bude v letošním roce měnit stávající technologii v našem domě. Z toho důvodu je nutné dle § 76, odst. 5 a 7 Energetického zákona zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o věcném břemeni. Návrh smlouvy byl Pražskou teplárenskou připraven, SV připomínkovalo, nyní je smlouva k dořešení u Pražské teplárenské.
 2. Vypracováno a rozesláno zadání výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace pro revitalizaci našeho bytového domu v rozsahu pro stavební povolení, výběr zhotovitele a kontrol prováděných prací – toto zadání je vlastníkům k náhledu v kanceláři SV. Termín zaslání nabídek: 3.4.2015.
 3. Ve vchodě 3107 opět někdo neuklidil „hromádku“ po svém psovi v přízemí domu. Uklizeno pracovníkem firmy Polygon.
 4. Sklepní okna, která byla vyražena nebo rozbita při několika vloupáních do našeho domu, byla opravena a zasklena.
 5. MČ Praha 12 provede do konce března 2015 úpravu zeleně na svých pozemcích (tj. přilehlých k parkovišti před naším domem).
 6. Proběhla pravidelná měsíční kontrola výtahů + byly vysáty drážky.
 7. Provedena pravidelná kontrola celého domu, vše v pořádku.
 8. Proběhne pravidelná revize hydrantů na jednotlivých patrech domu. Prosíme do 19.3.2015 o odstranění všech překážek v blízkosti hydrantů.
 9. Kontejnery na pevný odpad budou na křižovatce Botevova - Pejevové přistaveny 16.4., 18.5. a 15.6. vždy od 15.00 do 19.00.
 10. V bytě č. 7/3107 bude opraven uzavírací kohout teplé vody.
 11. Vyúčtování nákladů za rok 2014 bylo zkontrolováno a rozúčtováno na BD a SV.
 12. V úterý 17.3.2014 se uskuteční schůzka s realitní makléřkou k prodeji dvou bytů, které jsou v majetku BD. Oslovíme i další RK, abychom si informace mohli porovnat.
 13. Shromáždění vlastníků se bude konat v úterý 19.5.2015 od 18.00 do 21.00 h v jídelně ZŠ Rakovského. Důvodem posunutí termínu je vyhodnocení výběrového řízení, viz bod 2 tohoto zápisu, chceme zástupce vybrané firmy pozvat na shromáždění, aby projekt představil a byl k dispozici i pro dotazy vlastníků bytů.
V Praze dne 16.3.2015
Zapsala : Dana Soukupová
Příští zasedání výboru se koná dne: Příští zasedání výboru se bude konat v průběhu května 2024.
KONTAKTY
Výbor společenství vlastníků Botevova 3107, 3108 a 3109
email: vybor@svbotevova.cz
INTERNETOVÝ PROHLÍŽEČ
unknown
Verze: unknown.
Váš prohlížeč není otestován ...
Stránky nebyly testovány pro Váš prohlížeč. Správné zobrazování není zaručeno.
Návrh, grafická úprava a programování webových stránek © 2014 Petr Soukup
Postaveno na technologiích HTML 5, CSS3, PHP, JavaScript, phpBB a MySQL
Vyvinuto na operačním systému Debian Linux 7.5 za pomoci svobodného softwaru
- v programech:  Bluefish, Inkscape, Eclipse a Gimp