náš domeček
Domovská stránka - klikněte pro návrat
Nepřehlédněte ...
Zasílali jsme přeplatky vyúčtování služeb 2019. Ti, kteří stále nedodali číslo účtu, nechť tak učiní neodkladně. Nedoplatky zašlete do konce července 2020 na číslo účtu SV.
 
Zápis z jednání výboru SV č. 7/2021 ze dne 12. srpna 2021
Přítomni: D. Soukupová, J. Chrdle, Z. Střížková a S. Bláha,
  1. Připravujeme shromáždění vlastníků, které by mělo proběhnout začátkem října 2021 (s největší pravděpodobností 7.10.), samozřejmě v závislosti na situaci s covidem.
  2. Ve vchodě 3107 nejezdil výtah. Dle vyjádření techniků, dochází k poruchám mj. i v případě, že jsou nechávány dveře dlouho otevřené (např. při stěhování, rekonstrukci apod.) a to by nemělo být.
  3. Při stěhování ve vchodě 3109 došlo ke značnému poškození dlaždic v přízemí. Žádáme vlastníky i nájemníky o větší pozornost při  stěhování nábytku, rekonstrukci apod.
  4. Pan Klíma prořezal keře u předních vchodů (překážely u zábradlí), moc děkujeme.
  5. Žádáme kuřáky, kteří kouří buď na schodištích jednotlivých vchodů nebo z oken, aby nedopalky neházely na trávníky.
V Praze dne 14.8.2021
Zapsala: Dana Soukupová
Příští zasedání výboru se bude konat v průběhu srpna 2022.
Nepřehlédněte ...
Dne 28.11. 2019 proběhlo shromáždění vlastníků SV Botevova. Hlavní body: Informace o finančním plánu na rok 2019 a 2020 (výměna měřičů tepla, výměna bran u vchodových dveří, výměna vodoměrů,revize hydrantů, hromosvodů a plynu, oprava brzd výtahů a další.) Informace, diskuze a hlasování o rekonstrukci vnitřních prostor + bezbariérové řešení vstupu
KONTAKTY
Výbor společenství vlastníků Botevova 3107, 3108 a 3109
email: vybor@svbotevova.cz
INTERNETOVÝ PROHLÍŽEČ
unknown
Verze: unknown.
Váš prohlížeč není otestován ...
Stránky nebyly testovány pro Váš prohlížeč. Správné zobrazování není zaručeno.
Návrh, grafická úprava a programování webových stránek © 2014 Petr Soukup
Postaveno na technologiích HTML 5, CSS3, PHP, JavaScript, phpBB a MySQL
Vyvinuto na operačním systému Debian Linux 7.5 za pomoci svobodného softwaru
- v programech:  Bluefish, Inkscape, Eclipse a Gimp