náš domeček
Domovská stránka - klikněte pro návrat
Nepřehlédněte ...
Petr Soukup připravil na příští shromáždění vlastníků informace k solárním panelům pro případnou instalaci na našem domě, jak jsme o tom mluvili na posledním shromáždění v dubnu 2022. Informace zatím přednesl na výboru SV
 
Zápis z jednání výboru SV č. 8/2021 ze dne 19. září 2021
Přítomni: D. Soukupová, J. Chrdle, Z. Střížková a S. Bláha,
  1. Shromáždění vlastníků je připraveno, bohužel nastaly problémy s prostory, ZŠ Rakovského prostory až do odvolání nepronajímá, jednáme s několika možnými pronajímateli příhodných prostor. Z těchto důvodu se bude shromáždění, původně naplánováno na říjen, konat nejspíš koncem listopadu, budeme vás včas informovat.
  2. Vyjádřili jsme nespokojenost s úklidem, není plněn dle smlouvy.
  3. Byly opraveny dveře ve vchodě 3108, osvětlení a výtah ve vchodě 3107.
  4. Dostali jsme nabídku servisu oken na chodbách, cena byla však oproti minulému období dosti vysoká, dotázali jsme se na důvod. Bude opět možnost nechat si seřídit okna v bytech (platí si každý vlastník sám), sledujte nástěnky, kde budou vyvěšeny tabulky (kam se zájemce zapíše).
  5. Často zjišťujeme, že jsou nechávána otevřena dokořán okna na chodbách i přes noc. Při silnějším větru by mohlo dojít k poškození oken, v případě deště pak o zatečení vody do chodeb. Prosíme, okna bezdůvodně nenechávejte otevřena. Děkujeme za pochopení.
  6. Žádáme kuřáky, kteří kouří buď na venkovních schodištích jednotlivých vchodů nebo z oken bytů (na společných chodbách domu kouření není dovoleno), aby nedopalky neházely na trávníky.
V Praze dne 23.9.2021
Zapsala: Dana Soukupová
Příští zasedání výboru se bude konat v průběhu května 2024.
Nepřehlédněte ...
Stavba ramp byla dokončena a předána, ještě zbývá dosadit trávník. Klíče od ramp, budou vlastníkům předány dle požadavků.
KONTAKTY
Výbor společenství vlastníků Botevova 3107, 3108 a 3109
email: vybor@svbotevova.cz
INTERNETOVÝ PROHLÍŽEČ
unknown
Verze: unknown.
Váš prohlížeč není otestován ...
Stránky nebyly testovány pro Váš prohlížeč. Správné zobrazování není zaručeno.
Návrh, grafická úprava a programování webových stránek © 2014 Petr Soukup
Postaveno na technologiích HTML 5, CSS3, PHP, JavaScript, phpBB a MySQL
Vyvinuto na operačním systému Debian Linux 7.5 za pomoci svobodného softwaru
- v programech:  Bluefish, Inkscape, Eclipse a Gimp